Jerzy  Tomaszkiewicz

Jerzy Tomaszkiewicz

Data urodzin:  24-06-1944
Data śmierci:   20-07-2001

Miejsce zamieszkania:
Miejsce pochówku:
Łowicz
Sopot

Powszechnie znany środowisku literackiemu poeta, dziennikarz, znawca literatury pokolenia wojennego, autor rozlicznych dramatów, który swoje życie związał ze znaną historykom literatury grupą Stajnia. Jego charyzma uwidaczniała się zarówno w piastowaniu stanowiska lidera tejże grupy jak i w ogłoszonych przez niego programach i manifestach. Młodość literata związana jest z warszawskim uniwersytetem, gdzie studiował oraz pełnił funkcję rzecznika prasowego. Ścieżka kariery poety to natomiast redagowaniem działów kulturalnych pism w miastach, z którymi był związany.

Księga wspomnień: